«Гільдія інженерів технічного нагляду
за будівництвом об’єктів архітектури»

Повідомлення щодо проведення Всеукраїнською громадською організацією «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об’єктів архітектури» процедури визначення Страховика для здійснення страхування цивільно-правової (майнової) відповідальності своїх

25.12.2015

Страхова компанія, яка має намір здійснювати страхову діяльність за договорами страхування  цивільно-правової (майнової) відповідальності члена ГІТН перед споживачем, повинна відповідати таким вимогам:

 1. Наявність:
 • ліцензії на право здійснення добровільного страхування відповідальності перед третіми особами;
 • правил добровільного страхування відповідальності перед третіми особами, зареєстрованих Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Державною комісією з регулювання ринків  фінансових послуг України);
 • затверджених страховиком умов страхування цивільно-правової (майнової) відповідальності члена ГІТН перед споживачем, форми договору страхування  цивільно-правової (майнової) відповідальності члена ГІТН перед споживачем, форми страхового полісу;
 • сплаченого статутного капіталу в повному обсязі відповідно до вимог чинного законодавства України;
 • фінансової спроможності;
 • відокремлених підрозділів не менш як у 20 регіонах України;
 • високої ділової репутації у сфері діяльності страхових послуг.

2. Строк діяльності страхової компанії на страховому ринку України має складати не менше 10 років;

3. Можливість залучення представника страхової компанії до надання послуг членам ГІТН за місцем розташування ГІТН та її відокремлених підрозділів;

4. Загальна вартість активів компанії на останню звіту дату повинна бути не меншою за 350 млн. гривень;

5. Надання прийнятних умов страхування цивільно-правової (майнової) відповідальності члена ГІТН перед споживачем в залежності від категорії страхувальника;

6. Визнання Стандартів ГІТН, які стосуються відшкодування збитків, завданих споживачам унаслідок виконання (надання) членами ГІТН робіт (послуг) неналежної якості.

Страхові компанії – претенденти на участь у  страхуванні цивільно-правової (майнової) відповідальності  членів Гільдії перед споживачами, подають такі документи:

 • лист-заявку про участь у визначенні страховика за договорами страхування  цивільно-правової (майнової) відповідальності члена ГІТН перед споживачем у довільній формі з обов’язковим зазначенням повного найменування, коду ЄДРПОУ, місцезнаходження, поштової адреси, телефону, факсу (за наявності), електронної адреси (за наявності), банківських реквізитів, відомостей про керівника (прізвище, ім’я, по батькові, посада, контактний телефон);
 • копію статуту зі змінами (за наявності);
 • копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;
 • копію ліцензії на здійснення добровільного страхування відповідальності перед третіми особами;
 • копію правил добровільного страхування відповідальності перед третіми особами, зареєстрованих Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Державною комісією з регулювання ринків  фінансових послуг України);
 • баланс підприємства (форма №1) за останній звітний період;
 • звіт про фінансові результати (форма №2) за останній звітний період;
 • копію Звіту про доходи та витрати страховика за останній звітний період;
 • умови забезпечення платоспроможності страховика (Розділ 6 Порядку складання звітних даних страховиків) за останній звітний період;
 • інформаційну довідку з офіційного веб-сайту Міністерства юстиції України із QR-кодом (двомірним матричним штрих-кодом) з Єдиного реєстру підприємств щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство не більше місячної давнини до дати подання листа-заявки;
 • довідку в довільній формі про досвід роботи в страхуванні відповідальності перед третіми особами із зазначенням строку діяльності компанії, кількості та розміщення відокремлених підрозділів, кількості договорів страхування відповідальності перед третіми особами (із наданням не менше 3-х копій договорів, укладених за останні 2 роки);
 • умови страхування цивільно-правової (майнової) відповідальності члена ГІТН перед споживачем, форми договору страхування  цивільно-правової (майнової) відповідальності члена ГІТН перед споживачем та страхового полісу.

Вимоги до документів, які надаються:

документи та їх копії, які надаються страховою компанією, засвідчуються підписом керівника компанії (уповноваженої особи) та скріплюються печаткою.

Пропозиція подається у письмовій формі у запечатаному конверті, у строк  не пізніше 20 календарних днів з дати розміщення на сайті Гільдії оголошення щодо проведення процедури визначення Страховика.

Місце надання пропозицій з визначення Страховика: 02160, м. Київ, проспект Возз’єднання,15/17, кімната № 121.

Після завершення процедури визначення Страховика документи учасникам не повертаються, прийняті рішення  не коментуються.

 Додаткові консультації можливо отримати у відповідального за надання інформації учасникам: Спицького Олега Миколайовича,  тел. 067-550-19-41.

Назад в раздел