«Гільдія інженерів технічного нагляду
за будівництвом об’єктів архітектури»Зразки та орієнтовний перелік тестових завдань, які виносяться на іспити інженерів технічного нагляду

Зразки тестових завдань, які виносяться на іспит

1. Професійна атестація виконавця – це:
  А. процедура підвищення кваліфікації
  В. процедура, під час проведення якої підтверджується професійна спеціалізація, рівень кваліфікації і знань виконавця
  С. процедура отримання другої вищої освіти
  D. процедура обміну досвідом

2. Робоча документація розробляється на підставі:
  А. вихідних даних
  В. затвердженого робочого проекту
  С. погодженого робочого проекту з органами містобудування і архітектури
  D затвердженої попередньої стадії

3. Рівнем можливих матеріальних збитків і (або) соціальних втрат визначаються класи наслідків (відповідальності) будівель і споруд:
  А. СС1, СС2, СС3
  В. А, Б, В
  С. 1, 2, 3
  D. 001, 002, 003

4. Організацію будівельного виробництва здійснюють відповідно до чинних:
  А. законодавчих актів
  В. нормативно-правових актів
  С. нормативних документів
  D. варіант А+В+С

5. На підставі ресурсних елементних кошторисних норм і поточних цін на трудові і матеріально-технічні ресурси визначаються:
  А. прямі витрати
  Б. загальновиробничі витрати
  В. адміністративні витрати
  Г. вартість проектних та вишукувальних робіт

                                                Орієнтовний перелік  тестових завдань, які виносяться на іспит

1. Перелік тестових питань до програми Будівництво будівель та споруд

2. Перелік тестових питань до програми  Будівництво автомобільних доріг

     


Методичні матеріали для підготовки до іспиту

Нормативна база:
Цивільний кодекс України.
Господарський кодекс України.
ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 № 3038-VI.
ЗУ «Про архітектурну діяльність» від 20.05.1999 № 687-XIV.


Нормативне забезпечення  будівництва.
-    загальне законодавство;
-    спеціальні закони;
-    підзаконні акти;
-    дозвільна система.
Нормативна база:
ЗУ «Про будівельні норми» від 05.11.2009 № 1704-VI
Постанова КМУ «Про затвердження Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд» від 20 грудня 2006 р. № 1764
Постанова КМУ «Про затвердження Порядку застосування будівельних норм, розроблених на основі національних технологічних традицій, та будівельних норм, гармонізованих з нормативними документами Європейського Союзу» від 23.05.2011 № 547.
ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво».
ДБН А.1.1-1:2009 «Система стандартизації та нормування у будівництві. Основні положення».
Міжнародній класифікатор стандартів (ІС8).
ДК 004:2008 (ICS:2005, MOD) «Український класифікатор нормативних документів».
«Порядок розроблення проектної документації на будівництво об'єктів затверджений» наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 16.05.2011  № 45.
ДК 018-2000 «Державний класифікатор будівель та споруд». 


Проектна документація.
-    роль в системі технічного регулювання;
-    вихідні дані для проектування і джерела їх отримання;
-    склад, зміст проектної документації;
-    порядок розроблення;
-    стадії проектування;
-    категорія складності, клас наслідків (загальне розуміння).
Нормативна база:
Постанова КМУ «Про затвердження Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд» від 20 грудня 2006 р. № 1764
ДБН А.2.2-3-2014 Склад та зміст проектної документації для будівництва;
ДБН В.1.2-14-2018 «Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ».
ДСТУ 8855:2019 «Визначення класу наслідків (відповідальності)».


Планування та забудова територій.
-    нормативне забезпечення;
-    планування на державному, регіональному та місцевому рівнях;
-    збереження традиційного характеру забудови, архітектурна спадщина.
Нормативна база:
ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 № 3038-VI.
ЗУ «Про архітектурну діяльність» від 20.05.1999 № 687-XIV
ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій».


Технічне регулювання у будівництві.
-    складові системи технічного регулювання;
-    міжнародний досвід;
-    загальне законодавство;
-    горизонтальні закони;
-    нормативна база;
-    основні вимоги до споруд (загальні відомості);
-    стандартизація;
-    єврокоди (системне уявлення).
Нормативна база:
Господарський кодекс України.
ЗУ «Про технічні регламенти та  оцінку відповідності» від 15.01.2015 № 124-VIII
Закон України «Про стандартизацію»
ЗУ «Про будівельні норми» від 05.11.2009 № 1704-VI
Постанова КМУ «Про затвердження Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд» від 20 грудня 2006 р. № 1764.
Постанова КМУ «Про затвердження Порядку застосування будівельних норм, розроблених на основі національних технологічних традицій, та будівельних норм, гармонізованих з нормативними документами Європейського Союзу» від 23.05.2011 № 547.
 

Управління ризиками.
-    походження напряму;
-    надійність споруд;
-    клас наслідків;
-    категорія складності об’єктів будівництва;
-    категорії відповідальності конструкцій;
-    принципи підвищення надійності споруд;
-    життєвий цикл споруд;
-    державний контроль.
-    учасники, процедури і методи оцінки відповідності матеріалів, конструкцій, виробів (комплектів) і споруд у цілому.
Нормативна база:
Постанова КМУ «Про затвердження Положення про Державну архітектурно-будівельну інспекцію України» від 09.07.2014 № 294.
ДБН В.1.2-14-2018 «Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ».
ДСТУ 8855:2019 «Визначення класу наслідків (відповідальності)».
РЕГЛАМЕНТ (ЄС) № 305/2011 ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ.
Постанова КМУ «Про затвердження Технічного регламенту  будівельних виробів, будівель і споруд» від 20 грудня 2006 р.  № 1764.
ДСТУ-Н Б А.1.1-84:2008 Настанова. «Керівний документ С щодо поводження з комплектами та системами за Директивою стосовно будівельних виробів».
ДСТУ-Н-П Б А.1.1-93:2010 «Настанова щодо розроблення проектів повторного використання у будівництві».
ДСТУ-Н Б А.1.1-77:2007. Система стандартизації та нормування в будівництві. Настанова. Керівний документ L. щодо застосування і використання єврокодів. (Настанови з ЕТА (ЕТАГ).


Основні вимоги до споруд. Механічний опір та стійкість.
Основні питання:
-    розуміння;
-    дотримання протягом життєвого циклу;
-    єврокоди;
-    нормативна база;
-    специфіка забезпечення фахівцями різної спеціалізації.
Нормативна база:
РЕГЛАМЕНТ (ЄС) № 305/2011 ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ щодо будівельних матеріалів.
Постанова КМУ «Про затвердження Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд» від 20 грудня 2006 р. № 1764.  
ДБН В.1.2-6-2008 «Основні вимоги до будівель і споруд. Механічний опір та стійкість».
ДБН В.1.2-14-2018 «Загальні принципи забезпечення  надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ».
ДБН В.2.2-41:2019 «Висотні будинки. Основні положення».
ДБН В.1.2-12:2008 «Будівництво в умовах ущільненої забудови.  Вимоги безпеки».
ДБН В.2.1-10-2018 «Основи і фундаменти будівель та споруд. Основні положення».
ДБН В.1.1-12-2014 «Будівництво у сейсмічних районах України».
ДБН В.1.1-45:2017 «Будівлі і споруди в складних інженерно-геологічних умовах. Загальні положення».
ДБН В.1.1-24:2009 «Захист від небезпечних геологічних процесів. Основні положення проектування».


Основні вимоги до споруд. Пожежна безпека.
Основні питання:
-    розуміння;
-    дотримання протягом життєвого циклу;
-    єврокоди;
-    нормативна база.
Нормативна база:
РЕГЛАМЕНТ (ЄС) № 305/2011 ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ щодо будівельних матеріалів.
Постанова КМУ «Про затвердження Технічного регламенту  будівельних виробів, будівель і споруд» від 20 грудня 2006 р.  № 1764.  
ДБН В.1.2-14:2018 «Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ».
ДБН В.1.2-7-2008 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека.
ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні вимоги».
ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій».


Основні вимоги до споруд.  Санітарна та екологічна безпека.
Основні питання:
-    розуміння;
-    дотримання протягом життєвого циклу;
-    нормативна база.
Нормативна база:
ЗУ «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».
ЗУ «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності».
ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля».
ЗУ «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення».


Основні вимоги до споруд.  Безпека експлуатації.
Основні питання:
-    класифікація  ризиків;
-    суттєві характеристики споруд щодо запобігання ризикам;
-    дотримання протягом життєвого циклу;
-    доступність життєвого середовища;
-    нормативна база;
-    обстеження, дефекти, пошкодження;
-    експлуатаційна документація на об’єкт;
-    система запобігання злочинам;
-    особливості забезпечення безпеки експлуатації складних об’єктів ( великих за об’ємом або висотних).
Нормативна база:
Постанова КМУ «Про затвердження Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд» від 20 грудня 2006 р. № 1764.
ДБН В.1.2-9-2008 Основні вимоги до будівель і споруд. Безпека експлуатації.
ДБН В.1.2-ХХ:201Х Експлуатаційна придатність будівель та споруд. Основні положення.
ДБН В.2.2-41:2019 «Висотні будівлі. Основні положення».
ДСТУ-Н Б В.2.5-37:2008. «Настанова з проектування, монтування та експлуатації автоматизованих систем моніторингу та управління будівлями і спорудами.


Основні вимоги до споруд.  Захист від шуму та вібрації.
Основні питання:
-    розуміння;
-    дотримання протягом життєвого циклу;
-    нормативна база.
Нормативна база:
ЗУ «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 24.02.1994 № 4004-XII
Постанова КМУ «Про затвердження Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд» від 20 грудня 2006 р. № 1764.
ДБН В.1.2-10-2008 «Основні вимоги до будівель і споруд. Захист від шуму».
ДБН В.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій».
СН 3077-84 «Санітарні норми припустимого шуму в приміщеннях житлових і громадських будинків і на території житлової забудови».
ДСН 3.3.6.037-99 «Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку».


Основні вимоги до споруд.  Енергоефективність.
Основні питання:
-    розуміння;
-    дотримання протягом життєвого циклу;
-    нормативна база;
-    особливості забезпечення в існуючих об’єктах.
Нормативна база:
Постанова КМУ «Про затвердження Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд» від 20 грудня 2006 р. № 1764
ДБН В.1.2-11:2008 «Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Основні вимоги до будівель та споруд. Економія енергії».
ДБН В.2.6-31:2016 «Теплова ізоляція будівель».
ДБН В.2.6-33:2018 «Конструкції зовнішніх стін з фасадною теплоізоляцією. Вимоги до проектування».
ДСТУ Б А.2.2-8:2010 «Проектування. Розділ «енергоефективність» у складі проектної документації об’єктів».
ДСТУ-Н Б А.2.2-5:2007 «Проектування. Настанова з розроблення та складання енергетичного паспорту будинків при новому будівництві та реконструкції».


Основні вимоги до споруд.  Раціональне використання ресурсів.
Основні питання:
-    розуміння;
-    дотримання протягом життєвого циклу;
-    нормативна база.
Нормативна база:
ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 № 3038-VI
ЗУ «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»  від 21.03.1991 № 875-XII
Постанова КМУ «Про затвердження Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд» від 20 грудня 2006 р. № 1764.
ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд».
ДСТУ-Н Б А.1.1-84:2008 «Настанова. Керівний документ С щодо поводження з комплектами та системами за Директивою стосовно будівельних виробів»
ДСТУ-Н-П Б А.1.1-93:2010 «Настанова щодо розроблення проектів повторного використання у будівництві».


Будівництво та експлуатація споруд. Геотехніка.
Основні питання:
-    розуміння;
-    єврокоди;
-    нормативна база;
-    життєвий цикл.
Нормативна база:
ДБН В.1.2-14:2018 «Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель і споруд».
ДБН В.2.1-10:2018 «Основи та фундаменти будинків і споруд. Основні положення».
ДБН В.1.2-2-2006 «Навантаження і впливи. Норми проектування».
ДБН В.1.1-45:2017 «Будівлі і споруди в складних інженерно-геологічних умовах. Загальні положення».
ДБН В.1.1-12:2014  «Будівництво в сейсмічних районах України»
ДБН В.2.2-15:2019 «Житлові будинки. Основні положення».


Будівництво та експлуатація споруд. Особливі умови.
Основні питання:
-    інженерно-геологічні;
-    сейсмостійкість;
-    ущільнена забудова.
Нормативна база:
ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 № 3038-VI
ДБН В.1.2-14:2018 «Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель і споруд».
ДБН В.1.2-5-2007 «Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Науково-технічний супровід будівельних об'єктів».
ДБН В.2.1-10:2018 «Основи та фундаменти будинків і споруд. Основні положення проектування».
ДБН В.1.2-2-2006 «Навантаження і впливи. Норми проектування».
ДБН В.1.1-45:2017 «Будівлі і споруди в складних інженерно-геологічних умовах. Загальні положення».
ДБН В.1.1-12:2014 «Будівництво в сейсмічних районах України»
ДБН В.1.2-12-2008 «Будівництво в умовах ущільненої забудови. Вимоги безпеки».
ДБН В.2.2-15:2019 «Житлові будинки. Основні положення».


Будівництво та експлуатація. Договірні відносини та ціноутворення.
Основні питання:
-    законодавство;
-    нормативна база;
-    міжнародний досвід;
-    склад та зміст договору на проектування та будівництво будівель та споруд, особливості і мета його розділів;
-    методи визначення вартості проектних робіт та робіт авторського нагляду та  науково-технічного супроводу;
-    структура розділів кошторису на будівництво, методи і джерела ціноутворення.
Нормативна база:
Цивільний кодекс України.
Господарський кодекс України.
Кодекс України про адміністративні правопорушення.
ЗУ «Про загальну безпечність нехарчової продукції» від 02.12.2010 № 2736-VI.
ЗУ «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» від 02.12.2010 №2735-VI.
ЗУ «Про архітектурну діяльність» від 20.05.1999 № 687-XIV.
ЗУ «Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності» від 14.10.1994 № 208/94-ВР.
ДСТУ Б Д.1.1-7:2013  «Правила визначення вартості проектних робіт та експертизи проектів будівництва».
Збірники цін на проектні роботи для будівництва.


                                                         Спеціальний модуль «Технічний нагляд за будівництвом будівель та споруд»


Сучасні методи організації та управління будівельними процесами.
Основні питання:
-  будівельні процеси, їх структура та класифікація;
-  розробка оптимальних технологічних рішень, ефективних організаційних умов будівництва;
-  особливості забезпечення охорони праці, техніки безпеки, екологічної та пожежної безпеки в умовах зведення об’єктів будівництва;
-  нормативно-законодавча база з питань організації технологічних процесів;
Нормативна база:
ДБН А.2.2-3-2014 «Склад та зміст проектної документації y будівництві»;(із зміною №1 від 27.12.2017 року та Поправкою до зміни №1 від 1.05.2018 р.)
ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва», чинний з 01.01.2017 року.
ДБН А.3.2-2-2009 «Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення».
ДБН В.1.2-8-2008 «Основні вимоги до будівель і споруд. Безпека життя і здоров’я людини та захист навколишнього природного середовища».
ДБН В.1.2-9-2008 «Основні вимоги до будівель і споруд. Безпека експлуатації».
ДБН В.1.2-12-2008 «Будівництво в умовах ущільненої забудови. Вимоги безпеки».
ДБН В.2.2-41:2019 «Висотні будівлі. Основні положення», чинний з 01.01.2020 року.


Сучасні методи розробки проектно-технологічної документації (ПТД) складних об'єктів будівництва та управління їх зведенням.
Основні питання:
-  проекти організації будівництва; проекти виконання робіт;
-  надійність технологічних процесів;
-  особливості технологічних розрахунків і побудови графіків виконання робіт;
-  врахування вимог безпеки, категорії складності і терміну експлуатації об'єкта , сучасних методів виконання робіт.


Забезпечення основних вимог безпеки при розробленні проектно-технологічної документації.
Основні питання:
-  понятійно-термінологічний апарат із забезпечення безпеки експлуатації будівель і споруд.
-  врахування категорій відповідальності конструкцій та їх елементів при розробленні технології їх влаштування;
-  вплив технологічних рішень з виконання будівельно-монтажних робіт на забезпечення основних вимог безпеки;
-  врахування основних вимог безпеки при оцінюванні технології зведення будівель і споруд;
-  відповідальність замовника та виконавців за дотримання основних вимог безпеки.
Нормативна база:
ДБН В.1.2-14:2018 «Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель і споруд», з 01.01.2019 року


Забезпечення основних вимог безпеки об’єкту та безпеки будівництва під час розробки ПТД будівництва споруд.
Основні питання:
-  в умовах ущільненої забудови;
-  при улаштуванні основ, фундаментів і підземних частин будинків і споруд, в т.ч. у глибоких котлованах;
-  на територіях з несприятливими природними і техногенними явищами (зокрема геологічних та гідрогеологічних процесів – селі, лавини, зсуви, обвали, заболоченість, підтоплення, просідання, підроблені території тощо).
Нормативна база:
ДБН В.1.2-12-2008. СНББ. Будівництво в умовах ущільненої забудови. Вимоги безпеки.


Забезпечення вимог з безпеки експлуатації при розробці проектно-технологічної документації та при виконанні будівельних робіт на територіях з несприятливими природними і техногенними явищами (зокрема геологічних та гідрогеологічних процесів – селі, лавини, зсуви, обвали, заболоченість, підтоплення, просідання, підроблені території тощо).
Основні питання:
-  конструктивні та технологічні схеми, рішення, методи та процеси організації зведення будівель і споруд, їх обґрунтування;
-  заходи з ліквідації негативного техногенного впливу на забезпечення безпеки експлуатації споруд.


Особливості формування вимог із забезпечення безпеки експлуатації об’єкта на етапах виконання будівельно-монтажних робіт.
Основні питання:
-  оптимізація вимог забезпечення експлуатаційної безпеки об’єктів на етапі їх зведення;
-  формування заходів щодо управління якістю виконання будівельних робіт та охорони навколишнього середовища;
-  визначення допустимих відхилень основних характеристик виробів при контролі технологічних параметрів;
-  організація технологічних процесів у відповідності до вимог нормативних актів про охорону праці та техніку безпеки, а також існуючих нормалей виробників-постачальників;
-  створення і забезпечення ефективності бар'єрів безпеки об’єкта при виконанні будівельних робіт, запобігання аваріям.


Особливості формування вимог із забезпечення безпеки експлуатації об’єкта на етапах реконструкції і технічного переозброєння будівель і споруд діючих підприємств.
Основні питання:
-  обґрунтування системи моніторингу об’єкта та прилеглої забудови з урахуванням складності об’єкта, умов його будівництва, обсягів робіт та інших обставин;
-  особливості формування складу і змісту проектно-технологічної документації та її затвердження;
-  формування заходів щодо управління якістю виконання будівельних робіт та охорони навколишнього середовища;
-  організація технологічних процесів у відповідності до вимог нормативних актів про охорону праці та техніку безпеки.


Забезпечення основних вимог безпеки конструкцій при сучасній технології виконання бетонних і залізобетонних робіт.
Основні питання:
-  особливості монолітного домобудівництва;
-  сезонні впливи на проведення робіт (зима, підвищенні температура та/або вологість);
-  суттєві характеристики бетонної суміші, способи контролю;
-  опалубні роботи, допустимі відхилення і навантаження;
-  арматурні роботи, допустимі відхилення, фіксація елементів;
-  укладка та ущільнення бетонної суміші, технологічні шви, перериви укладання, багатошарове укладання;
-  набір міцності бетону та догляд за бетоном, розпалубка;
-  поопераційний контроль бетонних робіт щодо забезпечення основних вимог безпеки.


Забезпечення основних характеристик будівельних матеріалів, конструкцій і комплектуючих.
Основні питання:
-  організація постачання, складування та використання, документування;
-  організація та порядок вхідного контролю, способи та обладнання контролю якості матеріалів що використовуються, в т.ч. неруйнівні;
-  оформлення результатів вхідного контролю;
-  новітні будівельні матеріали та технології - з передового досвіду.


Система ціноутворення у будівництві.
Основні питання:
-  нормативна база.
- правила складання кошторисної документації. Порядок визначення вартості прямих витрат та устаткування, меблів та інвентарю на стадії складання та коригування кошторисної документації. Контроль вартості прямих витрат та устаткування, меблів та інвентарю на етапі виконання будівельних робіт.
- порядок визначення загальновиробничих та адміністративних витрат на стадії складання та коригування кошторисної документації.
- порядок визначення вартості інших витрат, що можуть враховуватись у вартості будівництва на стадії складання та коригування кошторисної документації. Особливості  визначення вартості пусконалагоджувальних робіт. Особливості контролю за визначенням загальновиробничих та адміністративних витрат на етапі виконання будівельних робіт.
порядок визначення вартості предмета закупівлі будівельних робіт за державні кошти.
- формування ціни пропозиції конкурсних торгів. Види договірних цін. Формування договірних цін.
- документування обсягів та вартості виконаних будівельних робіт.
- облік вартості виконаних з початку будівництва робіт. Первинні документи. Виправлення помилок. Коригування вартості залишку невиконаних робіт через зміни кошторисних нормативів.
- особливості визначення вартості пусконалагоджувальних робіт, проектно-вишукувальних робіт. Комп’ютерні програми з визначення вартості будівництва.
Нормативна база:
ДСТУ Б Д.1.1-1:2013. Правила визначення вартості будівництваСпеціальний модуль «Технічний нагляд за будівництвом автомобільних доріг»


Нормативна база будівництва автомобільних доріг загального користування, вулиць та доріг населених пунктів.
Основні питання:
-   закони України;
-   підзаконні акти;
-   державні будівельні норми;
-   державні стандарти;
-   відомчі (галузеві) норми та стандарти.
Нормативна база:
ЗУ «Про технічні регламенти та  оцінку відповідності» від 15.01.2015 № 124-VIII;
ЗУ «Про стандартизацію» від 05.06.2014    № 1315-VII;
ЗУ «Про будівельні норми» від 05.11.2009 № 1704-VI.
ЗУ «Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності від 14 жовтня 1994 року № 208/94-ВР


Загальні положення з проектування та будівництва автомобільних доріг загального користування, вулиць та доріг населених пунктів.
Основні питання:
-   основні терміни та визначення;
-   класифікація автомобільних доріг загального користування, вулиць, доріг і площ населених пунктів та основні розрахункові показники для їх проектування;
-   організація безпеки дорожнього руху;
-   охорона навколишнього середовища;
-   науково-технічний супровід будівництва;
-   визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії складності об’єктів дорожнього будівництва.
Нормативна база:
ЗУ «Про автомобільні дороги» від 08.09.2005 № 2862-IV.
ДБН В.2.3-4:2015 Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво
ДБН В.2.3-5-2001 Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених пунктів.
ДБН А.2.2-1-2003 Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств , будинків і споруд.
ДБН А.2.2-3:2014 Склад та зміст проектної документації на будівництво.
ДБН А.3.1-5:2009 Організація будівельного виробництва
ДБН В.1.2-5:2007 Науково-технічний супровід будівельних об'єктів
ДБН В. 1.1-3-97 Інженерний захист територій, будинків і споруд від зсувів та обвалів. Основні положення
ДБН В. 1.1-7-2002 Пожежна безпека об'єктів будівництва
ДБН В.1.1-25:2009 Інженерний захист територій та споруд від підтоплення та затоплення
ДБН В.1.1-31:2013 Захист територій, будинків і споруд від шуму
ГБН В.2.3-37641918-552:2015 Визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії складності об’єктів дорожнього будівництва
ДСТУ Б А.1.1-100:2013. Автомобільні дороги. Терміни та визначення понять


Основні елементи автомобільних доріг загального користування, вулиць та доріг населених пунктів.
Основні питання:
-   земляне полотно;
-   споруди дорожнього водовідводу;
-   дорожній одяг;
-   транспортні споруди;
-   дорожні інженерні облаштування.
Нормативна база:
ДБН В.2.3-4:2015 Автомобільні дороги. Частина І. Проектування.
ДБН В.2.3-5-2001 Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених пунктів.


Підготовчі роботи.
Основні питання:
-   організація підготовчих робіт;
-   підготовка основи земляного полотна;
-   контроль якості виконання робіт;
-   приймання виконаних робіт.
Нормативна база:
ДБН А.3.1-5:2009 Організація будівельного виробництва.
ДБН В.2.3-4:2015. Автомобільні дороги. Частина ІІ. Будівництво.
ДБН В.2.3-5-2001 Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених пунктів.
ДБН А.3.1-5:2009 Організація будівельного виробництва
ДБН В.1.3-2:2010 Геодезичні роботи у будівництві


Організація водовідведення при будівництві доріг.
Основні питання:
-   дренажні споруди;
-   поверхневе водовідведення;
-   контроль якості виконання робіт;
-   приймання виконаних робіт.
Нормативна база:
ДБН В.2.3-4:2015 Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво
ДБН В.2.3-5-2001 Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених пунктів.
ДБН А.3.1-5:2009 Організація будівельного виробництва


Спорудження земляного полотна.
Основні питання:
-   грунти, робочий шар, насипи і виїмки;
-   земляне полотно в складних інженерно-геологічних умовах;
-   розробка виїмок та спорудження насипів;
-   опоряджувальні та укріплювальні роботи;
-   земляні роботи в зимових умовах;
-   спорудження земляного полотна на болотах;
-   розробка виїмок у скельних ґрунтах та спорудження насипів з використанням великоуламкових ґрунтів;
-   влаштування земляного полотна на засолених грунтах;
-   спорудження земляного полотна із застосуванням геосинтетичних матеріалів;
-   контроль якості робіт;
-   приймання виконаних робіт.
Нормативна база:
ДБН А.3.1-5:2009 Організація будівельного виробництва.
ДБН В.2.3-4:2015. Автомобільні дороги. Частина ІІ. Будівництво.
ДБН В.2.3-5-2001 Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених пунктів.
ГБН В.2.3-37641918-544:2014 Застосування геосинтетичних матеріалів у дорожніх конструкціях. Основні вимоги  


Влаштування дорожнього одягу.
Основні питання:
-   нежорсткий і жорсткий дорожній одяг;
-   підсилення дорожнього одягу та розширення проїзної частини;
-   матеріали для дорожнього одягу.
-   додаткові шари основ;
-   основи і покриття з грунтів, укріплених в’яжучими матеріалами;
-   щебеневі, гравійні, шлакові, основи і покриття;
-   основи і покриття з щебеневих, гравійних матеріалів і сумішей, оброблених органічними та неорганічними в’яжучими;
-   влаштування шарів дорожнього одягу з сумішей вологих органо-мінеральних дорожніх (СВОМД);
-   прошарки дорожнього одягу з геосинтетичних матеріалів;
-   асфальтобетоні основи І покриття;
-   цементобетонні основи і покриття;
-   влаштування шарів дорожнього одягу за технологією гарячого та холодного ресайклінгу;
-   шари зносу дорожнього одягу;
-   щебенево-мастикові асфальтобетонні покриття;
-   мінімальна товщина шарів дорожнього одягу;
-   контроль якості робіт;
-   приймання виконаних робіт.
Нормативна база:
ДБН А.3.1-5:2009 Організація будівельного виробництва.
ДБН В.2.3-4:2015. Автомобільні дороги. Частина ІІ. Будівництво.
ДБН В.2.3-5-2001 Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених пунктів.


Транспортні споруди.
Основні питання:
-   мости, водовідвідні труби та тунелі;
-   водопропускні труби;
-   підпірні стінки;
-   контроль якості робіт;
-   приймання виконаних робіт.
Нормативна база:
ДБН В.1.2-15:2009 Мости та труби. Навантаження і впливи.
ДБН В.2.3-14-2006 Мости та труби. Правила проектування.
ДБН А.3.1-5:2009 Організація будівельного виробництва.
ДБН В.2.3-4:2015. Автомобільні дороги. Частина ІІ. Будівництво.
ДБН В.2.3-5-2001 Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених пунктів.


Організація дорожнього руху.
Основні питання:
-   огородження дорожні та напрямні пристрої;
-   розмітка дорожня;
-   вставки розмічальні дорожні;
-   знаки дорожні;
-   пристрої примусового зниження швидкості;
-   контроль якості робіт;
-   приймання виконаних робіт.
Нормативна база:
ЗУ «Про дорожній рух» від 30.06.1993 № 3353-XII
ДБН А.3.1-5:2009 Організація будівельного виробництва.
ДБН В.2.3-4:2015. Автомобільні дороги. Частина ІІ. Будівництво.
ДБН В.2.3-5-2001 Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених пунктів.
ДСТУ 2735-94 Огородження дорожні і напрямні пристрої. Правила застосування. Вимоги безпеки
ДСТУ 2587:2010 Безпека дорожнього руху. Розмітка дорожня. Загальні технічні вимоги. Методи контролювання. Правила застосування
ДСТУ 4100-2014 Безпека дорожнього руху. Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування.


Контроль якості та приймання робіт
Основні питання:
-   принципи та методи контролю якості виконання робіт;
-   обладнання для контролю якості виконання робіт;
-   порядок приймання виконаних робіт.
Нормативна база:
ДБН А.3.1-5:2009 Організація будівельного виробництва.
ДБН В.2.3-4:2015. Автомобільні дороги. Частина ІІ. Будівництво.
ДБН В.2.3-5-2001 Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених пунктів.


Система договірних відносин в будівництві (в.т.ч. дорожньому будівництві)
Основні питання:
-   нормативно-правове забезпечення договірних відносин в будівництві в т.ч дорожньому;
-   етапи підготовки контрактів в Україні і за кордоном;
-   ціна контракту за вітчизняними нормами та із застосуванням підходів FIDIC;
-   досвід застосування проформ FIDIC в Україні при реалізації інфраструктурних об'єктів.
Нормативна база:
Цивільний Кодекс
Господарський Кодекс
Загальні умови укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 року № 668
ДСТУ-Н Б А.3.1-33:2015 Настанова щодо підготовки та складання договорів підряду на виконання проектно-вишукувальних та будівельних робіт
ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Правила визначення вартості будівництва
МР Д.1.1-03450778-854:2015 Методичні рекомендації з оптимізації проведення процедур закупівель дорожніх робіт
«Умови контракту на спорудження об'єктів цивільного будівництва» («Червона книга») - «Conditionsof Contractfor Works in Civil Engineering Construction» («RedBook»);
«Умови субдоговора на спорудження об'єктів цивільного будівництва» - «Conditionsof Subcontractfor Works in Civil Engineering Construction»;
«Типовий договір між замовником і консультантом на надання послуг» («Біла книга») - «Client / Consultant Model Services Agreement» («WhiteBook»);
«Умови контракту на проектування, будівництво і здачу об'єктів« під ключ»(«Помаранчева книга») -«Conditionsof Contractfor Design-Build and Turnkey» («OrangeBook »);
11. «Умови контракту на електромонтажні роботи і роботи з монтажу механічного устаткування» («Жовта книга») - «Conditionsof Contractfor Electricaland Mechanical Works» («Yellow Book»)
12. «Умови контракту на будівництво» - «Conditionsof Contractfor Construction, First Edition», 1999
13. «Умови контракту на поставку обладнання, проектування і будівництво» - «Conditionsof Contractfor Plantand Designand Build, First Edition», 1999
«Умови контракту для проектів, виконуваних« під ключ»-«Conditionfor Contractfor EPC Turnkey, First Edition», 1999
«Коротка форма контракту» («зелена книга») - «Short Formof Contract, First Edition», 1999