«Гільдія інженерів технічного нагляду
за будівництвом об’єктів архітектури»

(044) 295 66 45

Задати запитання

До уваги замовників будівництва

24.05.2018

Що треба знати при визначенні кандидатури інженера з технічного нагляду? 

Корисна інформація для замовників щодо загальних вимог до професійної діяльності інженерів з технічного нагляду  


Згідно Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об'єкта архітектури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2007 р. № 903, технічний нагляд забезпечує замовник, а здійснюють інженери з технічного нагляду – відповідальні виконавці, що мають виданий відповідно до законодавства Атестаційною архітектурно-будівельною комісією кваліфікаційний сертифікат.

При залученні інженерів з технічного нагляду до виконання своїх професійних обов’язків по здійсненню технічного нагляду за будівництвом будівель та споруд, чи будівництвом автомобільних доріг, замовники мають переконатися у спроможності сертифікованого інженера з технічного нагляду виконувати ті види робіт (послуг), право виконання яких встановлено кваліфікаційним сертифікатом. 

При цьому необхідно звернути особливу увагу, що: 

1. Відповідно до Порядку проведення професійної атестації відповідальних виконавців окремих робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2011 року № 554 та ст. 17 Закону України «Про архітектурну діяльність», після проходження професійної атестації у встановленому законом порядку, інженеру з технічного нагляду видається кваліфікаційний сертифікат, що є документом установленого зразка, який підтверджує відповідність виконавця кваліфікаційним характеристикам професій працівників та його спроможності виконувати окремі робіт (послуг), пов’язанихіз створенням об’єктів архітектури, тобто технічний нагляд за будівництвом будівель і споруд, або технічний нагляд за будівництвом автомобільних доріг. 

2. Інженери з технічного нагляду, які одержали кваліфікаційний сертифікат, можуть виконувати окремі види робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, без відповідної ліцензії, мають особисту печатку та несуть відповідальність за неналежне виконання робіт (послуг), спроможність виконання яких підтверджена кваліфікаційним сертифікатом. 

3. Відповідно до ст. 17 Закону України «Про архітектурну діяльність» строк дії кваліфікаційних сертифікатів інженерів з технічного нагляду не обмежується, якщо вони не мають перерви в роботі за фахом понад три роки та підвищують кваліфікацію відповідно до законодавства не рідше ніж один раз на п’ять років. 

Відомості про дійсність кваліфікаційного сертифіката відображаються в Реєстрі атестованих осіб розміщеному на офіційному сайті Мінрегіону України www.minregion.gov.ua в рубриці «Будівництво та архітектура» - «Повідомлення про включення до Реєстру атестованих осіб». 

Наявність виділеною червоним кольором примітки про порушення ст. 17 Закону України «Про архітектурну діяльність», згідно роз’яснень Мінрегіону, є підтвердженням припинення дії кваліфікаційного сертифіката (див. лист від 26.03.2018 № 8/17-354-18 

http://www.gitn.org.ua/news/DiyakvalifikatsiynogosertifikataumovibezstrokovostiyakogoporusheniPRIPIN...

Слід мати на увазі, що включення даних про кваліфікаційний сертифікат, який припинив свою дію, як і залучення до виконання окремих видів робіт інженерів з технічного нагляду, які не мають відповідного кваліфікаційного сертифіката, що надаються органам державного архітектурно-будівельного контролю, може кваліфікуватися, як «наведення недостовірних даних». За такі правопорушення, згідно Закону України «Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності» (ст.2), суб’єкти містобудування, які є замовниками будівництва об’єктів, несуть відповідальність у вигляді штрафу в розмірі від десяти до дев’ятисот прожиткових мінімумів для працездатних осіб, в залежності від виявленого правопорушення. 

4. Кваліфікаційний сертифікат надає право виконувати лише ті види робіт (послуг), які безпосередньо визначені сертифікатом. Це означає, що кваліфікаційний сертифікат із зазначенням видів робіт (послуг) «технічний нагляд за будівництвом будівель і споруд» дає право на здійснення технічного нагляду за будівництвом будівель і споруд, у той же час кваліфікаційний сертифікат із зазначенням видів робіт (послуг) «технічний нагляд за будівництвом автомобільних доріг» дає право на здійснення технічного нагляду за будівництвом автомобільних доріг 

5. Кваліфікаційні сертифікати, відповідно до кваліфікаційних вимог і спеціалізації розподіляються за категоріями інженерів з технічного нагляду, встановленими Зміною № 11 до розділу 1 «Керівники, професіонали, фахівці» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 64 «Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи», затвердженої наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 08.08.2017 року № 192, зокрема:
- провідний інженер з технічного нагляду: наявність кваліфікаційного сертифіката на виконання відповідних робіт щодо об'єктів будівництва класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки).
- інженер з технічного нагляду І категорії: наявність кваліфікаційного сертифіката на виконання відповідних робіт щодо об'єктів будівництва класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки).
- інженер з технічного нагляду ІІ категорії: наявність кваліфікаційного сертифіката на виконання відповідних робіт щодо об'єктів будівництва класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки).
- інженер з технічного нагляду. 

6. Доцільною та виправданою є умова про підтвердження інженером з технічного нагляду гарантій відшкодування збитків, що можуть бути нанесені Замовнику унаслідок виконання цим інженером з технічного нагляду робіт (послуг) неналежної якості.
На виконання вимог ст. 16-1 Закону України «Про архітектурну діяльність» в Україні запроваджено механізм відшкодування збитків завданих споживачам унаслідок виконання робіт (послуг) неналежної якості. 

Зокрема, це передбачає Стандарт професійної діяльності 3 Громадської саморегулівної організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об’єктів архітектури» «Відшкодування збитків, завданих споживачам унаслідок виконання (надання) робіт (послуг) неналежної якості», погоджений Мінрегіоном України. Відшкодування збитків здійснюється за рахунок страхового відшкодування у межах страхової суми за договором страхування цивільно-правової (майнової) відповідальності інженера з технічного нагляду перед третіми особами.

Наявність договорів страхування цивільно-правової відповідальності перед третіми особами при здійсненні професійної діяльності значно підвищує і гарантує захист прав та інтересів Замовників за рахунок страхового відшкодування збитків, що можуть бути нанесені Замовнику внаслідок виконання робіт або надання послуг неналежної якості з боку інженерів з технічного нагляду.

Назад в раздел