«Гільдія інженерів технічного нагляду
за будівництвом об’єктів архітектури»

Видача сертифікатів ІТН

ОФОРМЛЕННЯ ТА ВИДАЧА КВАЛІФІКАЦІЙНИХ СЕРТИФІКАТІВ ІНЖЕНЕРІВ ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ 


1.  СПЛАТА КОШТІВ В ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ / ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ (ЕАП) 

«За видачу кваліфікаційного сертифікату ІТН ... прізвище, ім'я та по батькові» /повністю/ в розмірі 960 грн.

(реквізити для оплати за видачу кваліфікаційного сертифіката)

ОРИГІНАЛ ПЛАТІЖНОГО ДОКУМЕНТА З «МОКРОЮ» ВІДМІТКОЮ БАНКУ (печаткою, штампом банку і підписом касира)

Платіжне доручення або касовий документ банку з відміткою про проведення даного платежу окремо для кожного ІТН.      

При необхідності платник коштів може отримати дублікат платіжного документа з «мокрою» відміткою банку.

Якщо призначення платежу зроблено некоректно, додатково до платіжки заповнюється Заява:  (Заява про уточнення призначення платежу: 2. За видачу кваліфікаційного сертифіката ІТН)


2. НАДАННЯ КОПІЇ ПЛАТІЖНОГО ДОКУМЕНТА (підтвердження про внесення оплати в Державний бюджет

Два способи надання копії:
1)   Під час підвищення кваліфікації, складання іспиту - надати копію особисто;
2)   Після підвищення кваліфікації,
складання іспиту   - надіслати скановану копію на електронну пошту: 

ВІДПОВІДАЛЬНІ ОСОБИ ЗА ВИДАЧУ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ СЕРТИФІКАТІВ ІТН:

м. КИЇВ:         ел. пошта:  sert@gitn.org.ua  

м. Дніпро:       ел. пошта:  genglik@gmail.com           м. Одеса:        ел. пошта:  7051655@ukr.net

м. Харків:       ел. пошта:  7322511@ukr.net               м. Львів:        ел. пошта:  2438845@ukr.net

!!! В «Темі» електронного листа та назві файла зазначати:  Прізвище, ім'я, по батькові - за видачу сертифіката ІТН


3. ОФОРМЛЕННЯ СЕРТИФІКАТА:
-   після прийняття відповідного рішення Атестаційної архітектурно-будівельної комісії; 

-   за умови надання підтвердження внесення оплати за його видачу;
-   оформлення кваліфікаційного сертифіката - здійснюється протягом 1 місяця після підвищення кваліфікації /складання іспиту/, якщо іншого не передбачено; 

ОПРИЛЮДНЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ - В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ:

1) «Перелік осіб, які пройшли професійну атестацію»  -   Дивитись файл «Засідання ААБК від ...» 

2) «Повідомлення про внесення до Реєстру атестованих осіб відомостей про інженера технічного нагляду» 

Повідомлення оприлюднюється в електронному вигляді на офіційному сайті Міністерства розвитку громад та територій України - в розділі: Напрямки діяльності > Будівництво та архітектура > Інженери технічного нагляду: http://www.minregion.gov.ua

4. ОФОРМЛЕННЯ «СТРАХОВОГО ПОЛІСУ ІТН» - НА ВІДПОВІДНИЙ СЕРТИФІКАТ ІТН:

1) Перерахунок коштів «За страховий поліс» на банківський рахунок Страхової компанії здійснюється:

після позитивного рішення Атестаційної комісії (тобто – за 3-4 дні до отримання сертифікату) в найближчому до Вас банку, банкоматі або через Інтернет. 2) Контакти відповідальної особи за облік та щорічну видачу оформлених страхових полісів ІТН в розділі «Контакти» ВГО «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об’єктів архітектури»  - ел. пошта: gildiya@gitn.org.ua

5. ВИДАЧА СЕРТИФІКАТА - за місцем підвищення кваліфікації, складання іспиту - в робочі дні тижня                              

1) Особисто інженеру технічного нагляду
2) Уповноваженій особі - за нотаріальною довіреністю

За однією нотаріальною довіреністю одна уповноважена особа має право отримати декілька кваліфікаційних

сертифікатів інженера технічного нагляду у Всеукраїнській громадській організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об’єктів архітектури», саморегулівній організації у сфері архітектурної діяльності.

6. ОТРИМУВАЧУ ПРИ СОБІ МАТИ НАСТУПНІ ДОКУМЕНТИ:

1.  Паспорт
2.  Оригінал платіжного документа /з "мокрою" відміткою банку/  (долучається до Особової справи ІТН)
3.  Оригінал не дійсного сертифіката  /при зміні категорії/  (долучається до Особової справи ІТН)
4.  Нотаріальна довіреність    /для уповнова
женої особи /  (долучається до Особової справи ІТН) 

5.  За наявності оформленого документа «Страхового полісу ІТН»

УВАГА !!! З метою уникнення непорозумінь при отриманні сертифіката, при зміні категорії, підвищенні кваліфікації, для використання у своїй професійній діяльності та відповідального зберігання всіх особистих документів ІТН (у тому числі квитанцій, договорів, актів) - кожному інженеру технічного нагляду необхідно сформувати одну окрему папку:

«ОСОБИСТІ ДОКУМЕНТИ АТЕСТОВАНОГО ІТН» («Гільдія ІТН»)