«Гільдія інженерів технічного нагляду
за будівництвом об’єктів архітектури»

Видача сертифікатів ІТН

ОФОРМЛЕННЯ ТА ВИДАЧА КВАЛІФІКАЦІЙНИХ СЕРТИФІКАТІВ ІНЖЕНЕРІВ ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ 


Здійснюються після прийняття відповідного рішення Атестаційної архітектурно-будівельної комісії (ААБК), тобто, після професійної атестації


1.  СПЛАТА КОШТІВ В ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ УКРАЇНИ (через Державне казначейство України) для осіб, які пройшли професійну атестацію до 01.01.2021 року «За видачу кваліфікаційного сертифікату ІТН ... прізвище, ім'я та по батькові» /повністю/ в розмірі 960 грн.

(реквізити для оплати за видачу кваліфікаційного сертифіката - для осіб, які пройшли професійну атестацію до 01.01.2021) ОРИГІНАЛ ПЛАТІЖНОГО ДОКУМЕНТА З «МОКРОЮ» ВІДМІТКОЮ БАНКІВСЬКОГО ВІДДІЛЕННЯ (печаткою або штампом банку і підписом касира) про проведення даного платежу - окремо для кожного ІТН.      

НАДАЄТЬСЯ ПРИ ВИДАЧІ СЕРТИФІКАТА

2. НАДАННЯ КОПІЇ ПЛАТІЖНОГО ДОКУМЕНТА - для оформлення сертифікату Сканувати, підписати файл та надіслати підписану скан-копію на необхідну електронну пошту:

ВІДПОВІДАЛЬНІ ОСОБИ ЗА ВИДАЧУ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ СЕРТИФІКАТІВ ІТН: м. КИЇВ:         ел. пошта:  sert@gitn.org.ua   м. Дніпро:       ел. пошта:  genglik@gmail.com           м. Одеса:        ел. пошта:  7051655@ukr.net м. Харків:       ел. пошта:  7322511@ukr.net               м. Львів:        ел. пошта:  2438845@ukr.net УВАГА !  В «Темі» електронного листа та назві файла зазначати:  Прізвище, ім'я, по батькові - та назва документа _________________________________________________________________________________ І. ОФОРМЛЕННЯ СЕРТИФІКАТА:

-   здійснюється після прийняття відповідного рішення Атестаційної архітектурно-будівельної комісії; 

-   оформлення кваліфікаційного сертифіката - здійснюється протягом 1 місяця після підвищення кваліфікації /складання іспиту/, якщо іншого не передбачено.

ОПРИЛЮДНЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ - В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ:

1) «Перелік осіб, які пройшли професійну атестацію»  -   Дивитись файл «Засідання ААБК від ...» 

2) «Повідомлення про внесення до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва» 

УВАГА ! Триває наповнення інформації про атестованих осіб в Реєстрі будівельної діяльності на Порталі Єдиної державної електронної системи усфері будівництва «Дослідна експлуатація»

ІІ. ОФОРМЛЕННЯ, РЕЄСТРАЦІЯ ТА ВИДАЧА «СТРАХОВОГО ПОЛІСУ ІТН»

Страховий поліс ІТН- окремий щорічний документ на відповідний сертифікат ІТН (згідно трьохстороннього договору між ІТН, страховою компанією та ВГО ГІТН):

    1) Інженер технічного нагляду - перераховує кошти «За страховий поліс ІТН» на банківський рахунок страхової компанії - 2) Страхова компанія – після отримання коштів оформлює та передає «Страховий поліс» у ВГО ГІТН

    3) ВГО ГІТН – отримує від страхової компанії «Страховий поліс», реєструє та видає його ІТН

ВІДПОВІДАЛЬНА ОСОБА ЗА РЕЄСТРАЦІЮ І ЩОРІЧНУ ВИДАЧУ «СТРАХОВИХ ПОЛІСІВ ІТН»

Ел. пошта: gildiya@gitn.org.ua

Розділ «Контакти»: ВГО «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об’єктів архітектури»

ІІІ. ВИДАЧА СЕРТИФІКАТА - за місцем підвищення кваліфікації, складання іспиту - в робочі дні тижня                              

1) Особисто інженеру технічного нагляду
2) Уповноваженій особі - за нотаріальною довіреністю

За однією нотаріальною довіреністю одна уповноважена особа має право отримати декілька кваліфікаційних

сертифікатів інженера технічного нагляду у Всеукраїнській громадській організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об’єктів архітектури», саморегулівній організації у сфері архітектурної діяльності.

ІV. ОТРИМУВАЧУ ПРИ СОБІ МАТИ НАСТУПНІ ДОКУМЕНТИ:

1.  Паспорт
2.  Оригінал не чинного сертифіката  /при зміні категорії/  (долучається до Особової справи ІТН)
3.  Нотаріальна довіреність    /для уповнова
женої особи /  (долучається до Особової справи ІТН) 

4.  За наявності оформленого документа - «Страхового полісу ІТН» !

5. Оригінал платіжного документа /для осіб, які пройшли професійну атестацію до 01.01.2021 р./  (долучається до Особової справи ІТН) ЗВОРОТНІЙ ЗВ'ЯЗОК - ТІЛЬКИ В ПИСЬМОВОМУ ВИГЛЯДІ - НА ЕЛЕКТРОННУ ПОШТУ sert@gitn.org.ua