«Гільдія інженерів технічного нагляду
за будівництвом об’єктів архітектури»Для отримання сертифікату ІТН за будівництвом АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ

Особа, яка має намір отримати сертифікат інженера технічного нагляду за будівництвом автомобільних доріг має:

СХЕМА(натиснути тут)

КРОК 1.

З метою уникнення невиправданих витрат, для ПОПЕРЕДНЬОГО ВИЗНАЧЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ КВАЛІФІКАЦІЙНИМ ВИМОГАМ, необхідних для проходження професійної атестації, ПОДАТИ, за вказаною нижче адресою на паперовому носії чи електронною поштою:

1. заяву на проведення підвищення кваліфікації (бланк: юридична особа / фізична особа);
2. копію документа (документів) про освіту;
3. копію документів про трудову діяльність та стаж;
4. стислий звіт про професійну діяльність в форматі MS Word (бланк) (зразок заповнення).


м. Київ, просп. Соборності, буд. 15/17, каб. 118-В; ел. пошта: nmc@gitn.org.ua; тел.: (044) 550 94 85


КРОК 2.

Отримавши позитивну відповідь, щодо відповідності кваліфікаційним вимогам, особа має пройти ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ за програмами затвердженими Атестаційною архітектурно-будівельною комісією за напрямом професійної атестації.

Тривалість занять 5 днів (з понеділка по п’ятницю).

Вартість 12600,00 грн.

По завершенню занять особа отримує свідоцтво про підвищення кваліфікації, копія якого є одними із обов’язкових документів, які подаються до Атестаційної комісії для проходження професійної атестації.


КРОК 3.

До початку занять з підвищення кваліфікації, ПОДАТИ (на паперовому носії (надсилати електронною поштою не потрібно) за адресою: м. Київ, просп. Соборності, буд. 15/17, каб. 118-В, оформлені належним чином ДОКУМЕНТИ, які перераховані нижче:

  • договір про підвищення кваліфікації в 2-х примірниках (типова форма: юридична особи / фізична особа). При внесенні змін до типової форми — обов’язково надіслати ел. поштою на узгодження;
  • типова довідка про ознайомлення з порядком проведення професійної атестації (бланк), (голови відокремлених підрозділів);
  • заява про надання згоди про використання персональних даних (бланк);
  • заява про проведення професійної атестації (бланк);
  • копія паспорта (кожна сторінка завірена особистим підписом);
  • копія ідентифікаційного номера (завірена особистим підписом);
  • копія документа (документів) про освіту (завірена особистим підписом);

  • копія трудової книжки повністю, з першого запису до останнього, включаючи вкладиші (завіряється кожна сторінка підписом відповідальної особи та печаткою підприємства, де працює виконавець, а також записом «Працює по теперішній час» на останній сторінці копії. Якщо виконавець на даний час не працює, копія трудової книжки завіряється особистим підписом);
  • стислий звіт про професійну діяльність 

КРОК 4.

По завершенню занять з підвищення кваліфікації  пройти професійну атестацію (в т.р. СКЛАСТИ ІСПИТ) (згідно графіка та попередньої реєстрації), попередньо оплативши його.

«Відповідальний виконавець окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створення об’єктів архітектури вносить плату за проведення професійної атестації перед проведенням іспиту в розмірі  1,5 прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого станом на 01 січня поточного року, яка складає 3405,00 грн. 

Оплата за іспит проводиться особисто особою, яка має намір отримати сертифікат. ( Іспити будуть проводитися  згідно графіка, розміщеного на сайті. Після закінчення карантину - в останній день занять з підвищення кваліфікації). 

платіжний документ про внесення плати за проведення професійної атестації (реквізити для оплати за проведення іспиту).

Якщо іспит складено успішно, Атестаційна архітектурно-будівельна комісія у місячний строк розглядає надані їй документи (вище вказан

і) та приймає рішення про видачу кваліфікаційного сертифіката або про відмову в його видачі.


КРОК 5.

Після винесення рішення Атестаційної архітектурно-будівельної комісії про атестацію відповідального виконавця робіт, відомості будуть внесені до реєстру атестованих осіб  – детальніше в розділі сайту ВИДАЧА СЕРТИФІКАТІВ ІТН.

Детальніша інформація:

тел. (044) 550 94 85; (096) 587 38 88
E-mail: nmc@gitn.org.ua


ПРИМІТКА Відповідно до ст. 17 Закону України «Про архітектурну діяльність», Зміни № 11 до розділу І «Керівники, професіонали, фахівці» Випуску 64 «Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи» Довідника кваліфікаційних характеристик працівників, затвердженої наказом Мінрегіону від 08.08.2017 р. № 192 та рішення Атестаційної архітектурно-будівельної комісії від 17.09.2016 р., Протокол № 19 відповідальні виконавці, які одержали відповідний кваліфікаційний сертифікат, виконують ті види робіт (послуг), право виконання яких визначено кваліфікаційним сертифікатом. Зокрема:

Категорія сертифікованих фахівців
Роботи (послуги), пов'язані із створенням об'єкта архітектури, спроможність виконання яких визначено кваліфікаційним сертифікатом
Інженер з технічного нагляду II категорії Технічний нагляд за будівництвом автомобільних доріг щодо об’єктів будівництва класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки)
Інженер з технічного нагляду I категорії Технічний нагляд за будівництвом автомобільних доріг щодо об’єктів будівництва класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки), СС2 (середні наслідки)
Провідний інженер з технічного нагляду Технічний нагляд за будівництвом автомобільних доріг щодо об’єктів будівництва класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки), СС2 (середні наслідки), СС3 (значні наслідки)