«Гільдія інженерів технічного нагляду
за будівництвом об’єктів архітектури»

Представництво ГІТН в громадських радах, державних органах та установах
Інформація про семінари з підвищення кваліфікації та іспити
Інженерам технічного нагляду інформаційні повідомлення

Гільдія отримала свідоцтво на знак для товарів і послуг


logo.png

Всеукраїнській громадській організації   
«Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об’єктів архітектури»,   
відповідно до Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»,   
Державною службою інтелектуальної власності України   
видано свідоцтво «На знак для товарів і послуг».
Свідоцтво зареєстровано в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг  
12 грудня 2016 року № 220161

Свідоцтво на знак0001.JPG