«Гільдія інженерів технічного нагляду
за будівництвом об’єктів архітектури»Орієнтовний перелік питань, які виносяться на іспити інженерів технічного нагляду

                                                                                     Загальний модуль

Вступ.
 Основні питання:
-    мета спеціальної підготовки;
-    стан галузі;
-    особливості професійної діяльності на сучасному етапі.
Нормативна база:
Цивільний кодекс України.
Господарський кодекс України.
ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 № 3038-VI
ЗУ «Про архітектурну діяльність» від 20.05.1999 № 687-XIV.


Законодавство. Нормативне забезпечення  будівництва.
Основні питання:
-    загальне законодавство;
-    спеціальні закони;
-    підзаконні акти;
-    дозвільна система.
Нормативна база:
ЗУ «Про будівельні норми» від 05.11.2009 № 1704-VI
Постанова КМУ «Про затвердження Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд» від 20 грудня 2006 р. № 1764
Постанова КМУ «Про затвердження Порядку застосування будівельних норм, розроблених на основі національних технологічних традицій, та будівельних норм, гармонізованих з нормативними документами Європейського Союзу» від 23.05.2011 № 547.
ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво».
ДБН А.1.1-1-93 «Система стандартизації та нормування у будівництві. Основні положення».
Міжнародній класифікатор стандартів (ІС8).
ДК 004:2008 (ICS:2005, MOD) «Український класифікатор нормативних документів».
«Порядок розроблення проектної документації на будівництво об'єктів затверджений» наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 16.05.2011  № 45.
ДК 018-2000 «Державний класифікатор будівель та споруд». 
«Положення про експериментальне будівництво» затверджене наказом Міністерства України у справах будівництва та архітектури  від 27.12.93 р. N 245 від 27.12.93  


Законодавство. Проектна документація.
Основні питання:
-    роль в системі технічного регулювання;
-    вихідні дані для проектування і джерела їх отримання;
-    склад, зміст проектної документації;
-    порядок розроблення;
-    стадії проектування;
-    категорія складності, клас наслідків (загальне розуміння).
Нормативна база:
     1. Постанова КМУ «Про затвердження Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд» від 20 грудня 2006 р. № 1764
     2. ДБН А.2.2-3-2014 Склад та зміст проектної документації для будівництва;
     3. ДБН В.1.2-14-2009 СНББ. Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ.
     4. ДСТУ Н Б В.1.2-16:2013 «Визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії складності об’єктів будівництва».


Законодавство. Планування та забудова територій.
Основні питання:
-    нормативне забезпечення;
-    планування на державному, регіональному та місцевому рівнях;
-    збереження традиційного характеру забудови, архітектурна спадщина.
Нормативна база:
ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 № 3038-VI.
ЗУ «Про архітектурну діяльність» від 20.05.1999 № 687-XIV
ДБН Б 2.2.ХХ.ХХХХ«Планування та забудова територій» (нова редакція ДБН 360-92 «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень»).


Законодавство. Технічне регулювання у будівництві.
Основні питання:
-    складові системи технічного регулювання;
-    міжнародний досвід;
-    загальне законодавство;
-    горизонтальні закони;
-    нормативна база;
-    основні вимоги до споруд (загальні відомості);
-    стандартизація;
-    єврокоди (системне уявлення).
Нормативна база:
Господарський кодекс України.
ЗУ «Про технічні регламенти та  оцінку відповідності» від 15.01.2015 № 124-VIII
Закон України «Про стандартизацію»
ЗУ «Про будівельні норми» від 05.11.2009 № 1704-VI
Постанова КМУ «Про затвердження Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд» від 20 грудня 2006 р. № 1764.
Постанова КМУ «Про затвердження Порядку застосування будівельних норм, розроблених на основі національних технологічних традицій, та будівельних норм, гармонізованих з нормативними документами Європейського Союзу» від 23.05.2011 № 547.
«Положення про експериментальне будівництво» затверджене наказом Міністерства України у справах будівництва та архітектури  від 27.12.93 р. N 245 від 27.12.93


Законодавство. Управління ризиками.
Основні питання:
-    походження напряму;
-    надійність споруд;
-    клас наслідків;
-    категорія складності об’єктів будівництва;
-    категорії відповідальності конструкцій;
-    принципи підвищення надійності споруд;
-    життєвий цикл споруд;
-    державний контроль.
-    учасники, процедури і методи оцінки відповідності матеріалів, конструкцій, виробів (комплектів) і споруд у цілому.
Нормативна база:
Постанова КМУ «Про затвердження Положення про Державну архітектурно-будівельну інспекцію України» від 09.07.2014 № 294.
ДБН В.1.2-14-2009 «СНББ. Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ».
ДСТУ Н Б В.1.2-16:2013 «Визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії складності об’єктів будівництва».
РЕГЛАМЕНТ (ЄС) № 305/2011 ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ.
Постанова КМУ «Про затвердження Технічного регламенту  будівельних виробів, будівель і споруд» від 20 грудня 2006 р.  № 1764.
Проект ЗУ «Про основні вимоги до будівель та споруд, а також умови для розміщення на ринку будівельних виробів, гармонізовані з нормами законодавства Європейського Союзу».
ДСТУ-Н Б А.1.1-84:2008 Настанова. «Керівний документ С щодо поводження з комплектами та системами за Директивою стосовно будівельних виробів».
ДСТУ-Н-П Б А.1.1-93:2010 «Настанова щодо розроблення проектів повторного використання у будівництві».
Настанови з ЕТА (ЕТАГ).


Основні вимоги до споруд. Механічний опір та стійкість.
Основні питання:
-    розуміння;
-    дотримання протягом життєвого циклу;
-    єврокоди;
-    нормативна база;
-    специфіка забезпечення фахівцями різної спеціалізації.
Нормативна база:
РЕГЛАМЕНТ (ЄС) № 305/2011 ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ.
Постанова КМУ «Про затвердження Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд» від 20 грудня 2006 р. № 1764.
Проект ЗУ «Про основні вимоги до будівель та споруд, а також умови для розміщення на ринку будівельних виробів, гармонізовані з нормами законодавства Європейського Союзу».
ДБН В.1.2-6-2008 «Основні вимоги до будівель і споруд. Механічний опір та стійкість».
ДБН В.1.2-14-2009 «СНББ. Загальні принципи забезпечення  надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ».
ДБН В.2.2-24:2009 «Будинки і споруди. Проектування висотних житлових і громадських будинків».
ДБН В.1.2-12:2008 «Будівництво в умовах ущільненої забудови.  Вимоги безпеки».
ДБН В.2.1-10-2009 «Основи та фундаменти споруд. Основні положення проектування».
ДБН В.1.1-12-2006 «Будівництво у сейсмічних районах України».
ДБН В.1.1-5-2000 «Будинки та споруди на підроблюваних територіях і просідаючих ґрунтах».
ДБН В.1.1-24:2009 «Захист від небезпечних геологічних процесів. Основні положення проектування».


Основні вимоги до споруд. Пожежна безпека.
Основні питання:
-    розуміння;
-    дотримання протягом життєвого циклу;
-    єврокоди;
-    нормативна база.
Нормативна база:
РЕГЛАМЕНТ (ЄС) № 305/2011 ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ
Постанова КМУ «Про затвердження Технічного регламенту  будівельних виробів, будівель і споруд» від 20 грудня 2006 р.  № 1764.
Проект ЗУ «Про основні вимоги до будівель та споруд, а також умови для розміщення на ринку будівельних виробів, гармонізовані з нормами законодавства Європейського Союзу».
ДБН В.1.2-14-2009 СНББ. Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ.
ДБН В.1.2-7-2008 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека.
ДБН В.1.1-7-2002 Захист від пожежі. Пожежна безпека об’єктів будівництва.
ДБН 360-92 Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень ( а також нова редакція ДБН Планування і забудова територій).


Основні вимоги до споруд.  Санітарна та екологічна безпека.
Основні питання:
-    розуміння;
-    дотримання протягом життєвого циклу;
-    нормативна база.
Нормативна база:
ЗУ «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».
ЗУ «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності».
ЗУ «Про екологічну експертизу».
ЗУ «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення».


Основні вимоги до споруд.  Безпека експлуатації.
Основні питання:
-    класифікація  ризиків;
-    суттєві характеристики споруд щодо запобігання ризикам;
-    дотримання протягом життєвого циклу;
-    доступність життєвого середовища;
-    нормативна база;
-    обстеження, дефекти, пошкодження;
-    експлуатаційна документація на об’єкт;
-    система запобігання злочинам;
-    особливості забезпечення безпеки експлуатації складних об’єктів ( великих за об’ємом або висотних).
Нормативна база:
Постанова КМУ «Про затвердження Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд» від 20 грудня 2006 р. № 1764.
ДБН В.1.2-9-2008 Основні вимоги до будівель і споруд. Безпека експлуатації.
прДБН В.1.2-ХХ:201Х Експлуатаційна придатність будівель та споруд. Основні положення.
ДБН «ДБН В.2.2-24:2009 Будинки і споруди Проектування висотних житлових і громадських будинків».
ДСТУ-Н Б В.2.5-37:2008. «Настанова з проектування, монтування та експлуатації автоматизованих систем моніторингу та управління будівлями і спорудами.


Основні вимоги до споруд.  Захист від шуму та вібрації.
Основні питання:
-    розуміння;
-    дотримання протягом життєвого циклу;
-    нормативна база.
Нормативна база:
ЗУ «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 24.02.1994 № 4004-XII
Постанова КМУ «Про затвердження Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд» від 20 грудня 2006 р. № 1764.
ДБН В.1.2-10-2008 «Основні вимоги до будівель і споруд. Захист від шуму».
ДБН В.1.1-31:2013 «Захист територій, будинків і споруд від шуму».
ДБН 360-92 «Містобудування. Планування та забудова міських і сільських поселень».
СН 3077-84 «Санітарні норми припустимого шуму в приміщеннях житлових і громадських будинків і на території житлової забудови».
ДСН 3.3.6.037-99 «Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку».


Основні вимоги до споруд.  Енергоефективність.
Основні питання:
-    розуміння;
-    дотримання протягом життєвого циклу;
-    нормативна база;
-    особливості забезпечення в існуючих об’єктах.
Нормативна база:
Постанова КМУ «Про затвердження Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд» від 20 грудня 2006 р. № 1764
ДБН В.1.2-11:2008 «Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Основні вимоги до будівель та споруд. Економія енергії».
ДБН В.2.6-31:2006 «Конструкції будинків і споруд. Теплова ізоляція будівель».
ДБН В.2.6-33:2008 «Конструкції будинків і споруд. Конструкції зовнішніх стін з фасадною теплоізоляцією. Вимоги до проектування, улаштування та експлуатації».
ДСТУ Б А.2.2-8:2010 «Проектування. Розділ «енергоефективність» у складі проектної документації об’єктів».
ДСТУ-Н Б А.2.2-5:2007 «Проектування. Настанова з розроблення та складання енергетичного паспорту будинків при новому будівництві та реконструкції».


Основні вимоги до споруд.  Раціональне використання ресурсів.
Основні питання:
-    розуміння;
-    дотримання протягом життєвого циклу;
-    нормативна база.
Нормативна база:
ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 № 3038-VI
ЗУ «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»  від 21.03.1991 № 875-XII
Постанова КМУ «Про затвердження Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд» від 20 грудня 2006 р. № 1764.
Проект ЗУ «Про основні вимоги до будівель та споруд, а також умови для розміщення на ринку будівельних виробів, гармонізовані з нормами законодавства Європейського Союзу».
ДБН В.2.2-17:2006 «Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення».
ДСТУ-Н Б А.1.1-84:2008 «Настанова. Керівний документ С щодо поводження з комплектами та системами за Директивою стосовно будівельних виробів»
ДСТУ-Н-П Б А.1.1-93:2010 «Настанова щодо розроблення проектів повторного використання у будівництві».


Будівництво та експлуатація споруд. Геотехніка.
Основні питання:
-    розуміння;
-    єврокоди;
-    нормативна база;
-    життєвий цикл.
Нормативна база:
ДБН В.1.2-14-2009 «СНББ. Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ».
ДБН В.2.1-10-2009 «Основи та фундаменти будинків і споруд. Основні положення проектування»
ДБН В.1.2-2-2006 «Навантаження і впливи. Норми проектування».
ДБН В.1.1-5-2000 «Будинки та споруди на підроблюваних територіях і просідаючих ґрунтах (Частина І. Будинки і споруди на підроблюваних  територіях. Частина ІІ. Будинки і споруди на просідаючих ґрунтах)».
ДБН В.1.1-12:2014  «Будівництво в сейсмічних районах України»
ДБН В.3.2-2-2009 «Житлові будинки. Реконструкція та капітальний ремонт».


Будівництво та експлуатація споруд. Особливі умови.
Основні питання:
-    інженерно-геологічні;
-    сейсмостійкість;
-    ущільнена забудова.
Нормативна база:
ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 № 3038-VI
ДБН В.1.2-14-2009 «СНББ. Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ».
ДБН В.1.2-5-2007 «Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Науково-технічний супровід будівельних об'єктів».
ДБН В.2.1-10-2009 «Основи та фундаменти будинків і споруд. Основні положення проектування».
ДБН В.1.2-2-2006 «Навантаження і впливи. Норми проектування».
ДБН В.1.1-5-2000 «Будинки та споруди на підроблюваних територіях і просідаючих ґрунтах (Частина І. Будинки і споруди на підроблюваних  територіях. Частина ІІ. Будинки і споруди на просідаючих ґрунтах)».
ДБН В.1.1-12:2014 «Будівництво в сейсмічних районах України»
ДБН В.1.2-12-2008 «Будівництво в умовах ущільненої забудови. Вимоги безпеки».
ДБН В.3.2-2-2009 «Житлові будинки. Реконструкція та капітальний ремонт».


Будівництво та експлуатація. Договірні відносини та ціноутворення.
Основні питання:
-    законодавство;
-    нормативна база;
-    міжнародний досвід;
-    склад та зміст договору на проектування та будівництво будівель та споруд, особливості і мета його розділів;
-    методи визначення вартості проектних робіт та робіт авторського нагляду та  науково-технічного супроводу;
-    структура розділів кошторису на будівництво, методи і джерела ціноутворення.
Нормативна база:
Цивільний кодекс України.
Господарський кодекс України.
Кодекс України про адміністративні правопорушення.
ЗУ «Про загальну безпечність нехарчової продукції» від 02.12.2010 № 2736-VI.
ЗУ «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» від 02.12.2010 №2735-VI.
ЗУ «Про архітектурну діяльність» від 20.05.1999 № 687-XIV.
ЗУ «Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності» від 14.10.1994 № 208/94-ВР.
ДСТУ Б Д.1.1-7:2013  «Правила визначення вартості проектних робіт та експертизи проектів будівництва».
Збірники цін на проектні роботи для будівництва.


                                                         Спеціальний модуль «Технологія будівельного виробництва»
 
Законодавчі засади господарської діяльності сертифікованого фахівця з технічного нагляду.
Основні питання:
-   законодавчо-правові засади формування відносин замовника і технічного нагляду;
-   обсяги і обмеження повноважень фахівця з технічного нагляду, посадова інструкція;
-   обов’язковість забезпечення основних вимог ТР при виконанні службових обов’язків;
-   взаємовідносини з проектувальниками, підрядниками і постачальниками.
Нормативна база:
Цивільний кодекс України.
Господарський кодекс України.
ЗУ «Про загальну безпечність нехарчової продукції» від 02.12.2010 № 2736-VI
ЗУ «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» від 02.12.2010 № 2735-VI
ЗУ «Про архітектурну діяльність» від 20.05.1999 № 687-XIV
Постанова КМУ «Про авторський та технічний нагляд під час будівництва об'єкта архітектури» від 11.07.2007 № 903


Забезпечення взаємодії сертифікованих фахівців з галузевими органами державного нагляду і контролю.
Основні питання:
-   функції, права і обов’язки ДАБІ;
-   забезпечення ринкового нагляду в будівельній галузі;
-   процедурні вимоги до реалізації наглядових функцій ДАБІ.
Нормативна база:
Постанова КМУ «Про затвердження Положення про Державну архітектурно-будівельну інспекцію України» від 09.07.2014 № 294
Постанова КМУ «Про затвердження переліку органів державного ринкового нагляду та сфер їх відповідальності» від 01.06.2011 № 573


Особливості проведення технічного нагляду за об’єктами, що зводяться на ділянках зі складними інженерно-геологічними умовами, несприятливими природними і техногенними явищами (сейсмічність, просідання, підроблення, карсти, ущільнена забудова).
Основні питання:
-   фактори негативного впливу явищ на основу і будівлю;
-   визначення основних заходів щодо запобігання негативному впливу на безпеку і надійність об’єкту;
-   залучення засобів візуального та інструментального спостереження за негативними впливами на об’єкт.


Законодавче забезпечення виконання функцій технічного нагляду при зведенні об’єкту, за наявності відхилень і порушень чинних нормативно-законодавчих вимог.
Основні питання:
-   законодавчі вимоги на окремих етапах життєвого циклу об’єкту.


Документальна перевірка забезпеченості основних вимог ТР під час будівництва об’єкту - суттєвих характеристик конструкцій, виробів, матеріалів та параметрів обладнання.
Основні питання:
-   законодавчі вимоги до виробника (постачальника) продукції щодо її параметрів і властивості;
-   супроводжувальні документи, сертифікати і свідоцтва підтвердження якості;
-   контроль забезпеченості регламентних вимог, зазначених в проектній документації;
-   заміна проектних рішень щодо матеріалів, виробів, конструкцій.


Здійснення технічного нагляду за будівництвом об’єктів архітектури залежно від організаційних форм служби технічного нагляду, характеру будівництва, призначення об’єкта будівництва, спеціалізації тощо.
Основні питання:
-   організаційні форми служб технічного нагляду;
-   функції служб технічного нагляду, визначення і фіксування;
-   особливості забезпечення технічного нагляду в залежності від складності, етапності та виду будівництва об’єкта.
Нормативна база:
ДБН А.3.1-5-2009 Організація будівельного виробництва.


Нормативна база здійснення технічного нагляду у будівництві.
Основні питання:
-   вимоги до проектно-технологічної документації;
-   забезпечення технологічних вимог, визначених в проектній документації;
-   визначення правил проведення і приймання робіт при зведенні об’єкта (допуски і відхилення).
Нормативна база:
ДБН А.2.2-3:2014 Склад та зміст проектної документації на будівництво.
ДБН А.3.1-5-2009 Організація будівельного виробництва.


Завдання та функції працівників технічного нагляду при розробленні завдання на проектування і на етапі розроблення проектної документації на будівництво об’єкта архітектури.
Основні питання:
-   нормативне забезпечення етапу проектування;
-   права і обов’язки замовника, працівників технагляду;
-   особливості складу і змісту проектної документації в залежності від параметрів об’єкту і джерел фінансування.
Нормативна база:
ЗУ «Про архітектурну діяльність» від 20.05.1999  687-XIV
ДБН А.1.1-1-93 Система стандартизації та нормування у будівництві. Основні положення. Міжнародній класифікатор стандартів (ICS)
ДБН А.2.2-3:2014 Склад та зміст проектної документації на будівництво.


Завдання та функції працівників технічного нагляду на етапі виконання будівельно-монтажних робіт (виконавча та технологічна документація, в тому числі прихованих робіт, взаємодія технічного нагляду з іншими учасниками будівельного процесу).
Основні питання:
-   забезпечення вимог ТР при вхідному контролі забезпечення будівництва;
-   документальне оформлення і забезпечення контролю процесу будівництва;
-   усунення відхилень і порушень вимог проектної документації, нормативних актів і будівельних норм.
Нормативна база:
Постанова КМУ «Про авторський та технічний нагляд під час будівництва об'єкта архітектури» від 11.07.2007 № 903
ДБН В.1.2-14-2009. СНББ. Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ.
ДБН А.2.2-3:2014 Склад та зміст проектної документації на будівництво.
ДБН А.3.1-5-2009 Організація будівельного виробництва.


Кошторисне забезпечення діяльності технагляду.
-   Система ціноутворення у будівництві та кошторисно-нормативна база України. Закони, постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші матеріали, що є визначальними для регулювання кошторисної справи.
-   Правила складання кошторисної документації.  Порядок визначення вартості прямих витрат та устаткування, меблів та інвентарю на стадії складання та коригування кошторисної документації. Контроль вартості  прямих витрат та  устаткування, меблів та інвентарю на етапі виконання будівельних робіт.
-   Порядок визначення загальновиробничих та адміністративних витрат на стадії складання та коригування кошторисної документації. Порядок визначення вартості інших витрат, що можуть враховуватись у вартості будівництва на стадії складання та коригування кошторисної документації..Особливості визначення вартості пусконалагоджувальних робіт. Особливості контролю за визначенням загальновиробничих та адміністративних витрат на етапі виконання будівельних робіт.
-   Порядок визначення вартості предмета закупівлі будівельних робіт за державні кошти. Формування ціни пропозиції конкурсних торгів. Види договірних цін. Формування договірних цін.
Документування обсягів та вартості виконаних будівельних робіт.  Облік вартості виконаних з початку будівництва робіт.  Первинні документи. Виправлення помилок. Коригування вартості залишку невиконаних робіт через зміни кошторисних нормативів.
Нормативна база: 
ДБН А.1.1-1-93 «Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення»
ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва»
ДСТУ-Н Б Д.1.1-2:2013 «Настанова щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва»
ДСТУ-Н Б Д.1.1-5:2013 «Настанова щодо визначення розміру коштів на титульні тимчасові будівлі та споруди і інші витрати у вартості будівництва»

                                                                               Спеціальний модуль «Технічний нагляд за будівництвом автомобільних доріг»

Нормативна база будівництва автомобільних доріг загального користування, вулиць та доріг населених пунктів.
Основні питання:
-   закони України;
-   підзаконні акти;
-   державні будівельні норми;
-   державні стандарти;
-   відомчі (галузеві) норми та стандарти.
Нормативна база:
ЗУ «Про технічні регламенти та  оцінку відповідності» від 15.01.2015 № 124-VIII;
ЗУ «Про стандартизацію» від 05.06.2014    № 1315-VII;
ЗУ «Про будівельні норми» від 05.11.2009 № 1704-VI.
ЗУ «Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності від 14 жовтня 1994 року № 208/94-ВР


Загальні положення з проектування та будівництва автомобільних доріг загального користування, вулиць та доріг населених пунктів.
Основні питання:
-   основні терміни та визначення;
-   класифікація автомобільних доріг загального користування, вулиць, доріг і площ населених пунктів та основні розрахункові показники для їх проектування;
-   організація безпеки дорожнього руху;
-   охорона навколишнього середовища;
-   науково-технічний супровід будівництва;
-   визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії складності об’єктів дорожнього будівництва.
Нормативна база:
ЗУ «Про автомобільні дороги» від 08.09.2005 № 2862-IV.
ДБН В.2.3-4:2015 Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво
ДБН В.2.3-5-2001 Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених пунктів.
ДБН А.2.2-1-2003 Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств , будинків і споруд.
ДБН А.2.2-3:2014 Склад та зміст проектної документації на будівництво.
ДБН А.3.1-5:2009 Організація будівельного виробництва
ДБН В.1.2-5:2007 Науково-технічний супровід будівельних об'єктів
ДБН В. 1.1-3-97 Інженерний захист територій, будинків і споруд від зсувів та обвалів. Основні положення
ДБН В. 1.1-7-2002 Пожежна безпека об'єктів будівництва
ДБН В.1.1-25:2009 Інженерний захист територій та споруд від підтоплення та затоплення
ДБН В.1.1-31:2013 Захист територій, будинків і споруд від шуму
ГБН В.2.3-37641918-552:2015 Визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії складності об’єктів дорожнього будівництва
ДСТУ Б А.1.1-100:2013. Автомобільні дороги. Терміни та визначення понять


Основні елементи автомобільних доріг загального користування, вулиць та доріг населених пунктів.
Основні питання:
-   земляне полотно;
-   споруди дорожнього водовідводу;
-   дорожній одяг;
-   транспортні споруди;
-   дорожні інженерні облаштування.
Нормативна база:
ДБН В.2.3-4:2015 Автомобільні дороги. Частина І. Проектування.
ДБН В.2.3-5-2001 Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених пунктів.


Підготовчі роботи.
Основні питання:
-   організація підготовчих робіт;
-   підготовка основи земляного полотна;
-   контроль якості виконання робіт;
-   приймання виконаних робіт.
Нормативна база:
ДБН А.3.1-5:2009 Організація будівельного виробництва.
ДБН В.2.3-4:2015. Автомобільні дороги. Частина ІІ. Будівництво.
ДБН В.2.3-5-2001 Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених пунктів.
ДБН А.3.1-5:2009 Організація будівельного виробництва
ДБН В.1.3-2:2010 Геодезичні роботи у будівництві


Організація водовідведення при будівництві доріг.
Основні питання:
-   дренажні споруди;
-   поверхневе водовідведення;
-   контроль якості виконання робіт;
-   приймання виконаних робіт.
Нормативна база:
ДБН В.2.3-4:2015 Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво
ДБН В.2.3-5-2001 Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених пунктів.
ДБН А.3.1-5:2009 Організація будівельного виробництва


Спорудження земляного полотна.
Основні питання:
-   грунти, робочий шар, насипи і виїмки;
-   земляне полотно в складних інженерно-геологічних умовах;
-   розробка виїмок та спорудження насипів;
-   опоряджувальні та укріплювальні роботи;
-   земляні роботи в зимових умовах;
-   спорудження земляного полотна на болотах;
-   розробка виїмок у скельних ґрунтах та спорудження насипів з використанням великоуламкових ґрунтів;
-   влаштування земляного полотна на засолених грунтах;
-   спорудження земляного полотна із застосуванням геосинтетичних матеріалів;
-   контроль якості робіт;
-   приймання виконаних робіт.
Нормативна база:
ДБН А.3.1-5:2009 Організація будівельного виробництва.
ДБН В.2.3-4:2015. Автомобільні дороги. Частина ІІ. Будівництво.
ДБН В.2.3-5-2001 Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених пунктів.
ГБН В.2.3-37641918-544:2014 Застосування геосинтетичних матеріалів у дорожніх конструкціях. Основні вимоги  


Влаштування дорожнього одягу.
Основні питання:
-   нежорсткий і жорсткий дорожній одяг;
-   підсилення дорожнього одягу та розширення проїзної частини;
-   матеріали для дорожнього одягу.
-   додаткові шари основ;
-   основи і покриття з грунтів, укріплених в’яжучими матеріалами;
-   щебеневі, гравійні, шлакові, основи і покриття;
-   основи і покриття з щебеневих, гравійних матеріалів і сумішей, оброблених органічними та неорганічними в’яжучими;
-   влаштування шарів дорожнього одягу з сумішей вологих органо-мінеральних дорожніх (СВОМД);
-   прошарки дорожнього одягу з геосинтетичних матеріалів;
-   асфальтобетоні основи І покриття;
-   цементобетонні основи і покриття;
-   влаштування шарів дорожнього одягу за технологією гарячого та холодного ресайклінгу;
-   шари зносу дорожнього одягу;
-   щебенево-мастикові асфальтобетонні покриття;
-   мінімальна товщина шарів дорожнього одягу;
-   контроль якості робіт;
-   приймання виконаних робіт.
Нормативна база:
ДБН А.3.1-5:2009 Організація будівельного виробництва.
ДБН В.2.3-4:2015. Автомобільні дороги. Частина ІІ. Будівництво.
ДБН В.2.3-5-2001 Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених пунктів.


Транспортні споруди.
Основні питання:
-   мости, водовідвідні труби та тунелі;
-   водопропускні труби;
-   підпірні стінки;
-   контроль якості робіт;
-   приймання виконаних робіт.
Нормативна база:
ДБН В.1.2-15:2009 Мости та труби. Навантаження і впливи.
ДБН В.2.3-14-2006 Мости та труби. Правила проектування.
ДБН А.3.1-5:2009 Організація будівельного виробництва.
ДБН В.2.3-4:2015. Автомобільні дороги. Частина ІІ. Будівництво.
ДБН В.2.3-5-2001 Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених пунктів.


Організація дорожнього руху.
Основні питання:
-   огородження дорожні та напрямні пристрої;
-   розмітка дорожня;
-   вставки розмічальні дорожні;
-   знаки дорожні;
-   пристрої примусового зниження швидкості;
-   контроль якості робіт;
-   приймання виконаних робіт.
Нормативна база:
ЗУ «Про дорожній рух» від 30.06.1993 № 3353-XII
ДБН А.3.1-5:2009 Організація будівельного виробництва.
ДБН В.2.3-4:2015. Автомобільні дороги. Частина ІІ. Будівництво.
ДБН В.2.3-5-2001 Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених пунктів.
ДСТУ 2735-94 Огородження дорожні і напрямні пристрої. Правила застосування. Вимоги безпеки
ДСТУ 2587:2010 Безпека дорожнього руху. Розмітка дорожня. Загальні технічні вимоги. Методи контролювання. Правила застосування
ДСТУ 4100-2014 Безпека дорожнього руху. Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування.


Контроль якості та приймання робіт
Основні питання:
-   принципи та методи контролю якості виконання робіт;
-   обладнання для контролю якості виконання робіт;
-   порядок приймання виконаних робіт.
Нормативна база:
ДБН А.3.1-5:2009 Організація будівельного виробництва.
ДБН В.2.3-4:2015. Автомобільні дороги. Частина ІІ. Будівництво.
ДБН В.2.3-5-2001 Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених пунктів.


Система договірних відносин в будівництві (в.т.ч. дорожньому будівництві)
Основні питання:
-   нормативно-правове забезпечення договірних відносин в будівництві в т.ч дорожньому;
-   етапи підготовки контрактів в Україні і за кордоном;
-   ціна контракту за вітчизняними нормами та із застосуванням підходів FIDIC;
-   досвід застосування проформ FIDIC в Україні при реалізації інфраструктурних об'єктів.
Нормативна база:
Цивільний Кодекс
Господарський Кодекс
Загальні умови укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 року № 668
ДСТУ-Н Б А.3.1-33:2015 Настанова щодо підготовки та складання договорів підряду на виконання проектно-вишукувальних та будівельних робіт
ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Правила визначення вартості будівництва
МР Д.1.1-03450778-854:2015 Методичні рекомендації з оптимізації проведення процедур закупівель дорожніх робіт
«Умови контракту на спорудження об'єктів цивільного будівництва» («Червона книга») - «Conditionsof Contractfor Works in Civil Engineering Construction» («RedBook»);
«Умови субдоговора на спорудження об'єктів цивільного будівництва» - «Conditionsof Subcontractfor Works in Civil Engineering Construction»;
«Типовий договір між замовником і консультантом на надання послуг» («Біла книга») - «Client / Consultant Model Services Agreement» («WhiteBook»);
«Умови контракту на проектування, будівництво і здачу об'єктів« під ключ»(«Помаранчева книга») -«Conditionsof Contractfor Design-Build and Turnkey» («OrangeBook »);
11. «Умови контракту на електромонтажні роботи і роботи з монтажу механічного устаткування» («Жовта книга») - «Conditionsof Contractfor Electricaland Mechanical Works» («Yellow Book»)
12. «Умови контракту на будівництво» - «Conditionsof Contractfor Construction, First Edition», 1999
13. «Умови контракту на поставку обладнання, проектування і будівництво» - «Conditionsof Contractfor Plantand Designand Build, First Edition», 1999
«Умови контракту для проектів, виконуваних« під ключ»-«Conditionfor Contractfor EPC Turnkey, First Edition», 1999
«Коротка форма контракту» («зелена книга») - «Short Formof Contract, First Edition», 1999