«Гільдія інженерів технічного нагляду
за будівництвом об’єктів архітектури»

Про запровадження Зміни № 8 до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників

Підприємствам, установам, організаціям, відповідальним виконавцям
окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури


З 1 січня 2016 року Зміною № 8 до розділу І «Керівники, професіонали, фахівці» Випуску 64 «Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (наказ Мінрегіону від 27.01.2014 № 26) введені в дію кваліфікаційні вимоги до професій експерта будівельного, інженера з технічного нагляду та інженера-проектувальника.

За результатами опрацювання питань, що виникають в ході практичного застосування зазначених кваліфікаційних вимог, всеукраїнські громадськіорганізації«Асоціація експертів будівельної галузі», «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об’єктів архітектури»та «Гільдія проектувальників у будівництві» повідомляють.

Виконання певних видів робіт передбачає обов’язкову наявність відповідної кваліфікації. В іншому разі працівник не може бути допущений до роботи. Пунктом 2 статті 40 Кодексу законів про працю України передбачено можливість звільнення у зв’язку з виявленою невідповідністю працівника виконуваній роботі чи посаді, яку він обіймає, через недостатню кваліфікацію.

Довiдниккваліфікаційних характеристик професій працівників є нормативним документом, обов’язковим з питань управлiння персоналом на пiдприємствах, в установах i органiзацiяхусiх форм власностi та видiвекономiчноїдiяльностi.

Кваліфікаційні характеристики експерта будівельного, інженера з технічного нагляду та інженера-проектувальника передбачають чотирирівневе кваліфікаційне категоріювання з диференційованими вимогами для кожної категорії, зокрема, в частині наявності кваліфікаційного сертифіката на виконання робіт щодо об’єктів будівництва відповідного класу наслідків (відповідальності) чи категорії складності.

Саме ці фахівці є відповідальними за виконання важливих робіт (послуг), якість яких в значній мірі визначає відповідність об’єктів будівництва вимогам технічного регламенту та безпечність їх експлуатації.

Відповідно до ст. 17 Закону України «Про архітектурну діяльність» громадяни, які одержали відповідний кваліфікаційний сертифікат, можуть виконувати лише ті види робіт (послуг), право виконання яких визначено кваліфікаційним сертифікатом. За неналежне виконання саме таких робіт (послуг) вони несуть відповідальність, визначену законом.

Враховуючи зазначене та виходячи з необхідності персоніфікації ризиків та відповідальності в ході проектування і будівництва об’єктів, при укладенні трудового договору (прийнятті на роботу),професiйному просуванні, переведенні на iншу роботу, присвоєнні i пiдвищеннікатегорiй за посадою експерта будівельного, інженера з технічного нагляду та інженера-проектувальника слід керуватися установленими кваліфікаційними вимогами, зокрема в частині наявності кваліфікаційного сертифіката на виконання робіт щодо об’єктів будівництва відповідного класу наслідків (відповідальності) чи категорії складності.