«Гільдія інженерів технічного нагляду
за будівництвом об’єктів архітектури»

Частина 1. Використання Червоної книги FIDIC в Румунії

ДОСВІД РУМУНІЇ У БУДІВНИЦТВІ МОСТІВ І ДОРІГ ЗА ФОРМАМИ FIDIC


На сьогодні, типові форми контрактів FIDIC є придатними для проектів, що здійснюються в усьому світі всіма видами роботодавців, часто згідно з цивільним правом з об’ємною підтримкою великих інвесторів, таких як Світовий банк або Європейський союз. Документи FIDIC, будучи найбільш популярним переліком умов для будівельних контрактів, також використовуються в якості умов контракту в Румунії для державних закупівель в основному для дорожніх і мостових проектів з боку Міністерства транспорту або RNCMNR (в даному тексті - замовник).1

FIDIC рекомендує свої умови для міжнародного використання. Вони складаються з двох частин: Загальних і Особливих умов. FIDIC застерігає від зміни загальних умов і рекомендує вносити зміни мотивовані вимогами місцевого законодавства або аспектами проекту в особливі умови. Немає сумнівів в тому, що стандартні форми FIDIC також придатні для побутового використання, в основному, в тих місцях, де відсутні традиційні типові форми контрактів* або там, де очікується сильна міжнародна конкуренція. З 2000 по 2010 роки румунська влада працювала в основному з Червоною Книгою (Перше Видання, 1999 рік), з огляду на той факт, що Румунське законодавство (щодо рівня якості і проектування в будівництві і фінансах) вимагає оцінки завершених робіт, використовуючи ціни за одиниці товару, які не можуть бути змінені.

Однак роботодавець постійно стикається з низкою проблем в розробці запропонованих проектів, такими як:

• повільна процедура забезпечення належного доступу до місця відповідно до пункту 2.1 [Право на доступ до місця];

• помилки у вихідних даних планування відповідно до пункту 4.7 [Планування];

• помилки в даних про місце відповідно до пункту 4.10 [Дані про місце];

• дизайн потребує корекції, щоб стати придатним для реалізації враховуючи наявні умови місця;

• повільна процедура отримання дозволів відповідно до пункту 2.2 [Дозволи, Ліцензії або Сертифікати].

Ще одна постійна перешкода полягає в тому, що комунальні підприємства заважали роботам*. Оскільки комунальні підприємства знаходяться в приватній власності, власники комунальних підприємств повинні бути залучені безпосередньо в проектування і переміщення їх мереж (вода, газ, нафта і, в основному, електрика). Ці треті особи - в основному є іноземними компаніями з адміністраціями за межами Румунії. Процедури затвердження зазвичай займають декілька місяців або років. Немає чітких, єдиних процедур, яких слід дотримуватися підрядникам; власники комунальних підприємств змінюють свої вимоги за своїм вибором, а іноді навіть намагаються змусити роботодавця і підрядників дотримуватися умов, які є поза правових рамок або навіть порушують закон.

Наприклад, попередні археологічні дослідження і очистка місця мають здійснюватися замовником - RNCMNR. Якщо після цих попередніх досліджень розкривається інформація про знайдення важливих залишок, то роботодавець не повинен починати звичайне розчищення місця. Підпункт 4.24 (Скам'янілості) повинен відноситися лише до несподіваних розкопок в області робіт, про які не було ніяких попередніх даних. Передача відповідальності за археологічні дослідження і розчищення місця підряднику, як правило, призводить до виникнення вимог, за якими вартість не може бути легко і чітко оцінена, так як це залежить від спеціалізованих агентів в цій області (наприклад, музеї).

Підрядники також стикаються з затримкою оплати за виконані роботи через бюрократію і законодавчі обмеження. Затримка до шести місяців в оплаті за роботи, завірені інженером в установленому порядку договірного часу не є винятковою. Для виконаних і сертифікованих робіт, замовник фактично збільшив до 80 днів період, в який йому дозволено внести оплату з дати затвердження тимчасового свідоцтва платежу. Крім того, термін для перевірки тимчасового сертифіката роботодавцем не вказаний в особливих умовах через зміни в умови FIDIC, внесені замовником.

Крім того, бувають випадки, коли цей період збільшується неофіційними запитами до підрядника з вимогою не звертатися за оплатою або роботодавцем у випадку утримання оплати за додаткову перевірку з різних формальних підстав. Це також відноситься і до оплати послуг інженера.

Ці дії призводять до того, що навіть найстаранніші підрядники наймають спеціалізовані компанії що спеціалізуються на підтримці відносно вимог і для того, щоб знизити продуктивність (включаючи демобілізацію ресурсів) в спробі подолати затримку платежів. Такі труднощі, з якими стикаються підрядники, означають, що вони стають все більш стурбовані вирішенням питань щодо вимог, ніж ходом робіт.

Ці проблеми призвели до ряду вимог, які мали посилання на DABs, і, нарешті, дійшли до арбітражного суду, але відповідно до Арбітражного регламенту Міжнародної торгової палати ці процедури є дорогими і займають багато часу, споживаючи ресурси підрядника і замовника, і не гарантуючи успіху або задовільної компенсації.

Крім того, уряд Румунії визнав за необхідне ввести умови FIDIC як внутрішнє законодавство таким чином, що вони будуть прийняті і як правило, будуть застосовуватися як національними та місцевими органами влади щодо великих інфраструктурних проектів. Це дозволить забезпечити більш єдиний підхід для цілей будівництва. Указ № 1405/2010 від 28 грудня 20122 «Про затвердження застосування умов договору, складених Міжнародною федерацією інженерів-консультантів (FIDIC) для об'єктів інвестицій в транспортній інфраструктурі, які фінансуються за рахунок державних коштів і національного інтересу» ввів наступні пункти:

• Додаток 1: Умови контракту щодо обладнання і будівництва, включаючи проектування, електричного і механічного обладнання, будівель і споруд, спроектованих підрядником.

• Додаток 2: Умови контракту для будівель і споруд, спроектованих замовником.

• У статті 3 цієї постанови говориться: «Особливі умови контракту, щодо редагування і доповнення умов контракту, зазначені в статті 1, будуть затверджені наказом міністра транспорту і інфраструктури». Це постанови:

• № 146/2011/01.03.2011, «Про затвердження застосування договірних умов щодо обладнання і споруд, включаючи проектування, електричне і механічне обладнання для будівель і споруд, спроектованих підрядником і контрактні умови щодо будівель і споруд спроектованих роботодавцем, складені Міжнародною федерацією інженерів-консультантів (FIDIC) для інвестиційних об'єктів транспортної інфраструктури, які фінансуються за рахунок державних коштів і національного інтересу»;

• № 211/2012/12.03.2012, редакція і доповнення постанови №146/2011.

1 Румунська національна компанія автострад і національних доріг (Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania: CNADNR).

2 Опубліковано в Official Gazette, ч. I, № 51, 20.01. 2011.

Коментар:

На сьогоднішній день в Україні порядок укладення та виконання договорів підряду на проведення робіт з нового будівництва, реконструкції будівель і споруд та технічного переоснащення діючих підприємств (далі - капітальне будівництво об'єктів), а також комплексів і видів робіт, пов'язаних із капітальним будівництвом об'єктів встановлений Загальними умовами укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 р. № 668.

В частині забезпечення можливості приєднання об’єкта будівництва до інженерних мереж, відмінність законодавства України від законодавства Румунії полягає у тому, що право на отримання замовниками будівництва технічних умов, які є комплексом умов та вимог до інженерного забезпечення об’єкта будівництва, на законодавчому рівні встановлено статтею 30 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

Відповідно до абзацу третього пункту 1 Загальних умов, договори підряду в капітальному будівництві за участю іноземних суб'єктів господарювання укладаються і виконуються в порядку, передбаченому Цивільним та Господарським кодексами України, а також цими Загальними умовами, іншими актами законодавства. При цьому, пунктом 87 Загальних умов встановлено, що видатки на виконання робіт (будівництва об'єкта) за рахунок державних коштів здійснюються у порядку, визначеному законодавством.

На сьогоднішній день в Україні не існує офіційних перекладів типових проформ контрактів FIDIC, а чинним законодавством України не визначені порядок та умови їх застосування в Україні.

Звертаємо увагу, що контракти, які укладаються відповідно до типових проформ контрактів FIDIC, суттєво відрізняються як за формою, так і за змістом від договорів, які укладаються відповідно до законодавства України.

Разом з тим, в Україні існує певний досвід адаптації положень типових проформ контрактів FIDIC до вимог, встановлених чинним вітчизняним законодавством.

Автори статті вказують на певні складнощі які виникли в процесі адаптації типових форм контрактів FIDIC до румунського законодавства.

Досвід румунських колег, у тому числі і негативний, має бути корисним як для вітчизняних законодавців, так і для підписантів контрактів. Зокрема це стосується строків виконання умов контрактів з урахуванням усталеної практики.

Друга частина статті стосуватиметься досвіду використання Жовтої Книги FIDIC в Румунії.ДОКТОР ЛУКАС КЛІ 
Магістр з права, кандидат наук,магістр адміністрування бізнесу 
Юрист Metrostav Construction 

спільно з 

КЛАУДІЯ АДАЛЬГІЗА ТЕОДЕРЕСКУ
Магістр економічних наук, посередник Експерт з вимог, Бухарест, Румунія 

Адаптований переклад і коментарі підготовлені спеціалістами МГІК 

під керівництвом 

ОЛЕКСАНДРА НЕПОМНЯЩЕГО, 
кандидата економічних наук, доктора державного управління 

Київ, Україна

Інформація використана з сайта МГІК